Shizumaru Hisame

PAGE 2

   

 
          shizumaru-conceptsketches.jpg (55091 bytes)         shizumaru-zankuro-ss3-illustration.png (91588 bytes)                      shizumaru-ssrpg-loading.png (1948 bytes)
 
 

 
 
Click Here to return to Page 1